måndag 20 juni 2011

Börjar nedräkningen

Äntligen, ja äntligen blir de politiska mötena färre och färre. De lediga kvällarna blir samtidigt allt fler. Den här veckan ska jag jobba på mitt vanliga jobb och hinna läsa tidningarna ordentligt.
På onsdag ska protokollet från senaste nämndmötet justeras. Ska väl inte vara några konstigheter. Protokoll och handlingar publiceras på kommunens hemsida. Fler och fler är intresserade och läser, det har jag fått flera bevis för. Det är också en viktig demokratisk fråga. Alla har rätt att veta vad vi politiker beslutar, det gäller ju alla oss danderydsbor.
Även om det politiska uppdraget går på sparlåga läser jag min mail regelbundet, dvs varje dag. Du som har något på hjärtat, dra sig inte för att kontakta mig!

tisdag 14 juni 2011

Semester och föräldrapenning för småföretagare

Jag skrev här igår om Regeringens utredning om föräldrapenning och hur göra i de fall där den ena föräldern sitter i fängelse.

Att föräldrapenning är svårt att ta ut för företagaren som arbetar ensam eller i sitt lilla, lilla företag vet vi ju egentligen. Att det också är svårt, och ibland omöjligt för småföretagaren att vara ledig, att ha semester helt enkelt, vet vi som har den erfarenheten. Tyvärr verkar dock kunskapen inte vara lika spridd i regeringskansliet?

DN skriver idag om Esperanza Mattissons dröm.

Hennes historia är inte på något sätt unik. Du som är anställd i ett företag som ger dig semesterledighet, tänk på Esperanza och alla andra småföretagarhjältar när du latar dig i hängmattan i sommar!

Vad gör vi med maten?

I vissa kommuner sorteras matavfallet ut i särskilda kärl och hämtas separat för att sedan bli till biogas. Här i Danderyd utreds detta och ett inledande försök är i sikte. Visst är det bra att vi har material att göra biogas av men är det egentligen så bra och miljömässigt rätt att göra gas av fullt tjänlig mat?
Tänk om vi istället lät bli att köpa mat som vi sedan inte äter upp. Tänk om vi, precis som förr, lärde oss att laga mat på resterna. För det bästa för miljön är ju egentligen att inte producera och transportera det vi inte äter upp!

Lika bra eller bättre än insamling av matavfall vore kanske en kokbok med tips på hur du tar hand om resterna.

Idag läste jag förresten i DN att de som storhandlar kastar mer mat än de som handlar mindre men oftare. Något att tänka på när du står i affären och väljer mellan det till synes billigare storförpackningen eller den något, till synes, dyrare förpackningen men du vet äts upp?

måndag 13 juni 2011

Tidskriften Riksdag & Departement

I veckans nummer av Riksdag & Departement läser jag att "Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda om ensamboende föräldrar ska få överlåta en del av föräldraledigheten till någon som inte är förälder till barnet. Försäkringskassan ska också undersöka hur man kan göra när en förälder i praktiken är ensam om vårdnaden av barnet, t ex om den andra föräldern sitter i fängelse."

Tänk om de tänkt på enmansföretagarna också, och kanske på de små, små företagen. Det finns en hel del tobakshandlare, arkitekter och andra konsulter som de facto inte kan vara lediga. Jo, det kan de förstås men då får inte familjen någon inkomst alls. Att tänka på fängelsekunderna är ju gott men det finns också en hel massa småföretagare som inte utan väldigt stora uppoffringar kan vara lediga.

Hade vi i vår familj inte haft möjligheten att fördela dagarna som vi ville skulle en del frysa inne. Är det verkligen regeringens mening att bara de som är anställda eller sitter i fängelse ska kunna ta ut hela föräldraledigheten? Nej, komplettera uppdraget, tack!

Styrelsemöte och fullmäktige ikväll

Så här på slutet, innan jag får ta sommarledigt är det mycket som ska fixas och ordnas. Många möten och träffar, alla vill avsluta och knyta ihop de lösa trådarna.

Vid kommunfullmäktiges möte ikväll har vi bland annat att besluta om arvodering av kommunalråd och oppositionsråd. Historiskt har vi i Danderyd varit ganska unika genom att bara ha en enda heltidspolitiker, kommunalrådet. Det har varit den moderata viljan att hålla tillbaka den politiska organisationen.

Vid valet förra året backade vi rätt mycket och vi kan nu inte styra och råda på samma sätt längre. Det har varit partiförhandlingar om detta och i förslaget från kommunstyrelsen som kommer upp till beslut ikväll är det alltså ett oppositionsråd från (FP) som kommer arvoderas med 1,0 x riksdagsmannaarvodet på halvtid. Arvodet blir alltså 28 000 kr per månad! Inte illa för att vara 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen! Vårt andra kommunalråd blir en (C) som arvoderas med 1,3 x riksdagsmannaarvodet, också på halvtid, således 36 400 kr per månad.
Ordföranden i kommunstyrelsen arvoderas enligt samma modell med 1,3 x riksdagsmannaarvodet men då på heltid.

Det blir dyrare för danderydsborna när moderaterna inte har egen majoritet, det kan ju klart konstateras!

fredag 10 juni 2011

Besök av miljöministern

Idag fick jag tillfälle att vara med vid miljöminister Andreas Carlgrens (C) besök vid Marina läroverket och Stocksunds hamn. Ämnet för dagen var Östersjöns vatten ifrån lite olika perspektiv.

Vi fick också tillfälle att visa upp både tömningsstationen för toaavfall från fritidsbåtar och båtbottentvätten. Båda dessa anläggningar är del i det gemensamma projektet mellan Marina Läroverket och Danderyds kommun för en bättre vattenkvalitet i Östersjön. Länsstyrelsen har med sk LOVA-pengar bidragit till finansieringen av dessa.

onsdag 1 juni 2011

Var går det att tillskapa båtplatser

Cilla Lundström kommer nu med nya förslag på var vi skulle kunna lägga ut bryggor för att kunna erbjuda fler danderydsbor båtplats. Förra gången var det vid Långängsstrand och nu är det i Stocksunds hamn. Jag får väl tacka för arbetet!

För egen del vill jag varken säga ja eller nej, till varken Långängs strand eller Stocksunds hamn. Ett beslutsunderlag värd namnet är väl det minsta man kan begära innan man avkrävs ett svar?

Tekniska kontoret håller på med en utredning för att försöka identifiera platser där det skulle gå att lägga ut eller förlänga befintliga bryggor. Inventeringen görs av alla kommunens strandremsor. Först när vi har utredningen i handen kan vi, eller åtminstone jag, ta ställning till var det är bäst och mest lämpligt att lägga ut bryggor. Utredningen kommer svara på hur detaljplanerna ser ut, vad jag hört krävs planändring på många befintliga bryggplatser. Räknar också med att få en indikation om kostnaden, dvs var är det möjligen billigare och var kan det kosta mera pengar att bygga.

På vissa håll utnyttjas inte hela planområdet som medger bryggor, då går det att förlänga de befintliga utan planändring. Bryggan för toatömning i Stocksunds hamn gick att lägga ut utan att det krävdes planändring. Dessutom går det att förlänga ytterligare en av de befintliga pontonerna några meter och ändå hålla sig inom planområdet.

Kanske kommer man i utredningen föreslå att vi ska gå till Solna stad och höra vad de har för åsikt om vi lägger bryggor på hela Danderyds kommuns vattenområde och skjuter över all båttrafik till deras sida. Men som sagt, jag vill gärna vänta in tekniska kontorets arbete.

Demokrati

I nästan varje nummer av vår lokaltidning Mitt i Danderyd finns minst en insändare som inte är så positiv mot mig. All agg man känner mot att Stocksunds Båtklubb ska lägga ut bryggor nedanför Cedergrenska parken lägger man över på mig.
Självklart tar jag ansvar för det som ankommer på mig men jag gillar inte när man ställer mig till svars för även det som inte faller inom mitt ansvarsområde.

I veckans nummer av Mitt i t ex svarar jag Ewa Bergman(FP) som i en insändare tidigare anklagade mig för att inte kommentera en skrivelse som kommit in till stadsbyggnadskontoret. Jag har full respekt för att alla inte känner till hur kommunen är organiserad i olika förvaltningar med nämnder men Ewa som förtroendevald måste väl ändå känna till detta? Gör hon inte det är det på tiden att hon sätter sig in i det. Det här är inte första gången den händer, hoppas den sista. Jag vill att vi ska vara justa och hederliga mot varandra.

Olle Johansson har som privatperson, fast han är (S) i tekniska nämnden, anmält nämnden, sin egen alltså, till Förvaltningsrätten. I anmälan hemställer han om att rätten; "föranstaltar om att ärendet i enlighet med vårt yrkande 2011-04-13 tages upp som ett beslutsärende i teknisk nämnd så att ett beslut på politisk nivå kan fattas."

Vid sagda nämndmöte den 13 april bad (FP) och (S) att få lägga till ett ärende till listan, vilket de också fick. Yrkandet var inte preciserat som han säger ovan, utan det enda yrkande som framfördes var att "tekniska nämnden ska återkalla inlämnad bygglovsansökan".

Är nu detta demokrati, ja visst. Förvaltningsrättenhandlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Olle Johansson är en enskild person och tekniska nämnden i detta fall en myndighet. Första gången jag råkar ut för en anmälan. Man lär sig något nytt varje dag!